Tipy k Vašim požadavkům - změny textů a jejich vliv na design.


Pokud zakoupíte vyobrazený produkt, je důležité nezaměňovat ty textové údaje, které mají vliv na výsledný vzhled. Pokud má požadovaná změna negativní vliv na grafický design, budeme Vás v průběhu zpracování designu informovat.

1.) Změna textu z malého na VELKÝ TEXT (např.: „ano“ <-> „ANO“)

V první řadě je potřeba si uvědomit, že ne každé písmo je vhodné pro jakékoliv vzhledové změny. Například velmi často je požadována změna velikosti písmen u slova ano na ANO. Níže na přiložené grafice je jasně vidět, že požadavek nelze splnit u písma Great ve variantě C a to z pohledu designu. Takováto změna vždy nevypadá dobře a je nakonec vždy zákazníkem odmítnuta.

Obecně je nutné použít primární vyobrazený zakoupený produktový design, tak jak je. Se záměnou jen těch slov, které nemění design (jména, místo, čas apod.) Jen záměnou velikostí písmen se může ukázat vzhled jako nevyhovující. Často vycházející z fontu písma a neuvědomění si jeho zákonitostí (spojitá - krasopisná, patková, bezpatková písma).

Pokud tedy již v zakoupeném designu je prvek, který si přejete zapracovat jinak, je to možné - je potřeba dbát však zákonitostí vybraného fontu. Některé vaše požadavky není možné u některých fontů zapracovat bez újmy na designu. Pokud však trváte na prvku v jiné podobě. Je potřeba vždy zcela zaměnit nejenom velikost, ale také druh písma a tím zcela vytvořit nový design na míru. Zpracování jiné, než zakoupené varianty, tak jak je, je zpoplatněno (viz.: ceník).

Výběru nového fontu věnujte náležitou péči! Fonty doporučujeme vyhledávat na google fonts ,kde je možné si vlastní text vyzkoušet, vyzkoušejte všechny vaše texty, které hodláte použít. Jen tak budete mít jistotu, že font vyhoví podle vašich představ.

ano.png

2.) Změna písmena „a“ za znak „&“

V první řadě je potřeba si uvědomit, že ne každé písmo je vhodné pro jakékoliv změny. Například velmi často je požadována změna písmena a za znak &. Níže na přiložené grafice je jasně vidět, že znak & má mnoho podob, které ne vždy mohou dobře zapadat do původního designu. Některé fonty s použitím znaku & vůbec nepočítají! Je pak nutné použít znak & z jiného fontu.

Obecně je nutné použít primární vyobrazený zakoupený produktový design, tak jak je. Jen záměnou písmena za znak, se může ukázat vzhled jako nevyhovující. Často vycházející ze vzhledu písma.

Pokud tedy již v zakoupeném designu je prvek, který si přejete zapracovat jinak, je to možné - je potřeba dbát však zákonitostí vybraného fontu. Některé vaše požadavky není možné u některých fontů zapracovat bez újmy na designu. Pokud však trváte na prvku v jiné podobě než je zakoupeno. Je potřeba vždy zcela zaměnit druh písma a tím zcela vytvořit nový design na míru. Zpracování jiné, než zakoupené varianty, je zpoplatněno (viz.: ceník).

Výběru nového fontu věnujte náležitou péči! Fonty doporučujeme vyhledávat na google fonts ,kde je možné si vlastní text vyzkoušet, vyzkoušejte všechny vaše texty, které hodláte použít. Jen tak budete mít jistotu, že font vyhoví podle vašich představ.

ano.png

3.) Záměna & za jiné &

Obecně je nutné použít primární vyobrazený zakoupený produktový design, tak jak je. Se záměnou byť jen znaku & je spojena větší pracnost daná nutností zaslání nových designů k výběru a s tím spojené delší době komunikace.

Pokud tedy již v zakoupeném designu je &, která vám nevyhovuje, je jeho záměna možná. Níže je možné si vybrat z 5 nejčastěji volených jiných typů znaku &. Při výběru, prosím, volte maximálně 3 možnosti, které Vám zapracujeme do nového designu v rámci ceny produktu. Zpracování dalších, jiných, zde nevyobrazených variant je zpoplatněno (viz.: ceník). Pokud nabídnuté varianty nevyhoví, je možné použít kterýkoliv z vámi vybraných & z google fonts Výběru nového & věnujte náležitou péči!


Závěrem:
Pokud již v zakoupeném designu je prvek, který se Vám nelíbí, nebo si jej přejete nahradit ekvivalentem, je náhrada možná. Tato změna je podle našich zkušeností vždy časově náročnější na komunikaci/zapracování a je vždy zpoplatněna (viz. ceník).